engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

przed południem
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ok. (około)
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
do wiadomości
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (numer)
no. (number)
Brugt til ordre
rocznie
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
po południu
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
proszę odwrócić
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
wiceprezydent
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør