finsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

przed południem
aamup.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ok. (około)
n. (noin)
Brugt med vurderinger
do wiadomości
...henkilön käsiteltäväksi
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licencjat
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Universitets titel
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
GMT (Greenwich Mean Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titel for æresgrad mennesker
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
eli
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Spółka Akcyjna)
Oy (osakeyhtiö)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Rajavastuuyhtiö
Kommer efter bestemte forretnings navne
nie dot. (nie dotyczy)
ei saatavilla
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (numer)
nro. (numero)
Brugt til ordre
rocznie
per vuosi
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
po południu
iltap. (iltapäivällä)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
proszę odwrócić
käännä sivu
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
wiceprezydent
Varapresidentti
Den der kommer efter den administrerende direktør