fransk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

przed południem
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ok. (około)
approx. (approximativement)
Brugt med vurderinger
do wiadomości
attn. (à l'attention de)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licencjat
Licence
Universitets titel
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
HEC (heure d'Europe centrale)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titel for æresgrad mennesker
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
c.à.d (c'est-à-dire)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Société Anonyme)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Kommer efter bestemte forretnings navne
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (non applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (numer)
n° (numéro)
Brugt til ordre
rocznie
p. a. (par an)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
po południu
p.m. (post meridiem) : après-midi
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
proszę odwrócić
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
wiceprezydent
V.P. (vice-président)
Den der kommer efter den administrerende direktør