Græsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

przed południem
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ok. (około)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt med vurderinger
do wiadomości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licencjat
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Universitets titel
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titel for æresgrad mennesker
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Spółka Akcyjna)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kommer efter bestemte forretnings navne
nie dot. (nie dotyczy)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (numer)
αριθ. (Αριθμός)
Brugt til ordre
rocznie
ανά έτος, ετήσια
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
po południu
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
proszę odwrócić
γυρίστε σελίδα
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
wiceprezydent
αντιπρόεδρος
Den der kommer efter den administrerende direktør