kinesisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

przed południem
上午
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ok. (około)
大约
Brugt med vurderinger
do wiadomości
请...注意
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licencjat
文学学士
Universitets titel
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
欧洲中部时间
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
尊敬的
Titel for æresgrad mennesker
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Spółka Akcyjna)
有限责任公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
股份有限公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
nie dot. (nie dotyczy)
不适用
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (numer)
订购号
Brugt til ordre
rocznie
每年
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
po południu
下午
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
proszę odwrócić
请翻面
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
wiceprezydent
副总裁
Den der kommer efter den administrerende direktør