spansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

przed południem
a.m (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ok. (około)
aprox. (aproximadamente)
Brugt med vurderinger
do wiadomości
A/A
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licencjat
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Universitets titel
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Hora Central Europea)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
S.A.R (Su Alteza Real)
Titel for æresgrad mennesker
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
es decir,...
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.A. (Sociedad Anónima)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Kommer efter bestemte forretnings navne
nie dot. (nie dotyczy)
N/A (no aplica)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (numer)
nro. (número)
Brugt til ordre
rocznie
al año, anualmente
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
po południu
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
proszę odwrócić
Ver reverso
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
wiceprezydent
Vicepresidente
Den der kommer efter den administrerende direktør