Thai | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

przed południem
a.m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ok. (około)
โดยประมาณค่า
Brugt med vurderinger
do wiadomości
เนื่องในความตั้งใจของ...
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licencjat
ปริญญาตรี
Universitets titel
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
เวลายุโรปกลาง
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Jego/Jej Królewska Mość
สยามบรมราชกุมารี
Titel for æresgrad mennesker
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Spółka Akcyjna)
ร่วมมือกับ
Kommer efter bestemte forretnings navne
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
จำกัด
Kommer efter bestemte forretnings navne
nie dot. (nie dotyczy)
ไม่สามารถใช้ได้
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (numer)
ตัวเลข
Brugt til ordre
rocznie
ทุกปี
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
po południu
นาฬิกา
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
proszę odwrócić
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
wiceprezydent
รองประธาน
Den der kommer efter den administrerende direktør