engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
A/C (aos cuidados de)
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
p.ex. (por exemplo)
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
S/A (sociedade anônima)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltda. (limitada)
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n/a (não aplicável)
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nº. (número)
no. (number)
Brugt til ordre
por ano
anual
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
Vide verso
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Vice Presidente
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør