finsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
aamup.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Brugt med vurderinger
A/C (aos cuidados de)
...henkilön käsiteltäväksi
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Universitets titel
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
GMT (Greenwich Mean Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titel for æresgrad mennesker
p.ex. (por exemplo)
eli
Brugt til at præcisere noget
S/A (sociedade anônima)
Oy (osakeyhtiö)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltda. (limitada)
Rajavastuuyhtiö
Kommer efter bestemte forretnings navne
n/a (não aplicável)
ei saatavilla
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nº. (número)
nro. (numero)
Brugt til ordre
por ano
anual
per vuosi
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
iltap. (iltapäivällä)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
Vide verso
käännä sivu
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Vice Presidente
Varapresidentti
Den der kommer efter den administrerende direktør