svensk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
f.m./fm. (förmiddag)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
aprox. (aproximadamente)
c:a/ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
A/C (aos cuidados de)
att. (attestera)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Universitets titel
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
CET (Centraleuropeisk tid)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
V.A. (Vossa Alteza)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titel for æresgrad mennesker
p.ex. (por exemplo)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Brugt til at præcisere noget
S/A (sociedade anônima)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltda. (limitada)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n/a (não aplicável)
ej tillämpningsbart
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nº. (número)
nr (nummer)
Brugt til ordre
por ano
anual
per år
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
e.m./em. (eftermiddag)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
Vide verso
v.g.v. (var god vänd)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Vice Presidente
VP (vice ordförande)
Den der kommer efter den administrerende direktør