engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
CET sau GMT
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
ex.: (exemplu)
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (societate pe acţiuni)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (numărul)
no. (number)
Brugt til ordre
p.a. (pe an)
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (postmeridian)
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør