finsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
aamup.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
n. (noin)
Brugt med vurderinger
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
...henkilön käsiteltäväksi
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Universitets titel
CET sau GMT
GMT (Greenwich Mean Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titel for æresgrad mennesker
ex.: (exemplu)
eli
Brugt til at præcisere noget
S.A. (societate pe acţiuni)
Oy (osakeyhtiö)
Kommer efter bestemte forretnings navne
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Rajavastuuyhtiö
Kommer efter bestemte forretnings navne
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
ei saatavilla
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (numărul)
nro. (numero)
Brugt til ordre
p.a. (pe an)
per vuosi
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (postmeridian)
iltap. (iltapäivällä)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
käännä sivu
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Varapresidentti
Den der kommer efter den administrerende direktør