Græsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt med vurderinger
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Universitets titel
CET sau GMT
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titel for æresgrad mennesker
ex.: (exemplu)
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (societate pe acţiuni)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kommer efter bestemte forretnings navne
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (numărul)
αριθ. (Αριθμός)
Brugt til ordre
p.a. (pe an)
ανά έτος, ετήσια
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (postmeridian)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
γυρίστε σελίδα
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
αντιπρόεδρος
Den der kommer efter den administrerende direktør