kinesisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
上午
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
大约
Brugt med vurderinger
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
请...注意
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
文学学士
Universitets titel
CET sau GMT
欧洲中部时间
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
尊敬的
Titel for æresgrad mennesker
ex.: (exemplu)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (societate pe acţiuni)
有限责任公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
股份有限公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
不适用
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr. (numărul)
订购号
Brugt til ordre
p.a. (pe an)
每年
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (postmeridian)
下午
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
请翻面
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
副总裁
Den der kommer efter den administrerende direktør