polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m (ante meridiem)
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Brugt med vurderinger
A/A
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Licencjat
Universitets titel
CET (Hora Central Europea)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
S.A.R (Su Alteza Real)
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
es decir,...
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
S.A. (Sociedad Anónima)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
N/A (no aplica)
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nro. (número)
nr (numer)
Brugt til ordre
al año, anualmente
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
p.m. (post meridiem)
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
Ver reverso
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Vicepresidente
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør