Græsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

f.m./fm. (förmiddag)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
c:a/ca. (cirka)
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt med vurderinger
att. (attestera)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Universitets titel
CET (Centraleuropeisk tid)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titel for æresgrad mennesker
d.v.s., dvs. (det vill säga)
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
AB (aktiebolag)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kommer efter bestemte forretnings navne
AB (aktiebolag)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ej tillämpningsbart
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (nummer)
αριθ. (Αριθμός)
Brugt til ordre
per år
ανά έτος, ετήσια
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
e.m./em. (eftermiddag)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
v.g.v. (var god vänd)
γυρίστε σελίδα
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice ordförande)
αντιπρόεδρος
Den der kommer efter den administrerende direktør