nederlandsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

f.m./fm. (förmiddag)
v.m. (voor de middag)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
c:a/ca. (cirka)
ong. (ongeveer)
Brugt med vurderinger
att. (attestera)
t.a.v. (ter attentie van)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
CET (Centraleuropeisk tid)
MET (Middel-Europese Tijd)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titel for æresgrad mennesker
d.v.s., dvs. (det vill säga)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Brugt til at præcisere noget
AB (aktiebolag)
nv (naamloze vennootschap)
Kommer efter bestemte forretnings navne
AB (aktiebolag)
nv (naamloze vennootschap)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ej tillämpningsbart
n.v.t. (niet van toepassing)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (nummer)
nr. (nummer)
Brugt til ordre
per år
p.j. (per jaar)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
e.m./em. (eftermiddag)
n.m. (na de middag)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
v.g.v. (var god vänd)
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice ordförande)
VP (vice-president)
Den der kommer efter den administrerende direktør