kinesisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

f.m./fm. (förmiddag)
上午
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
c:a/ca. (cirka)
大约
Brugt med vurderinger
att. (attestera)
请...注意
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
文学学士
Universitets titel
CET (Centraleuropeisk tid)
欧洲中部时间
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
尊敬的
Titel for æresgrad mennesker
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Brugt til at præcisere noget
AB (aktiebolag)
有限责任公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
AB (aktiebolag)
股份有限公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
ej tillämpningsbart
不适用
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (nummer)
订购号
Brugt til ordre
per år
每年
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
e.m./em. (eftermiddag)
下午
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
v.g.v. (var god vänd)
请翻面
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice ordförande)
副总裁
Den der kommer efter den administrerende direktør