spansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

f.m./fm. (förmiddag)
a.m (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
c:a/ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
Brugt med vurderinger
att. (attestera)
A/A
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Universitets titel
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Hora Central Europea)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
S.A.R (Su Alteza Real)
Titel for æresgrad mennesker
d.v.s., dvs. (det vill säga)
es decir,...
Brugt til at præcisere noget
AB (aktiebolag)
S.A. (Sociedad Anónima)
Kommer efter bestemte forretnings navne
AB (aktiebolag)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ej tillämpningsbart
N/A (no aplica)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (nummer)
nro. (número)
Brugt til ordre
per år
al año, anualmente
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
v.g.v. (var god vänd)
Ver reverso
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice ordförande)
Vicepresidente
Den der kommer efter den administrerende direktør