Thai | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

f.m./fm. (förmiddag)
a.m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
c:a/ca. (cirka)
โดยประมาณค่า
Brugt med vurderinger
att. (attestera)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
ปริญญาตรี
Universitets titel
CET (Centraleuropeisk tid)
เวลายุโรปกลาง
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
สยามบรมราชกุมารี
Titel for æresgrad mennesker
d.v.s., dvs. (det vill säga)
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
AB (aktiebolag)
ร่วมมือกับ
Kommer efter bestemte forretnings navne
AB (aktiebolag)
จำกัด
Kommer efter bestemte forretnings navne
ej tillämpningsbart
ไม่สามารถใช้ได้
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
nr (nummer)
ตัวเลข
Brugt til ordre
per år
ทุกปี
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
e.m./em. (eftermiddag)
นาฬิกา
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
v.g.v. (var god vänd)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VP (vice ordförande)
รองประธาน
Den der kommer efter den administrerende direktør