engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m.
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
โดยประมาณค่า
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
เวลายุโรปกลาง
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
นั่นก็คือ
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
ร่วมมือกับ
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
จำกัด
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
ตัวเลข
no. (number)
Brugt til ordre
ทุกปี
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
รองประธาน
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør