finsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m.
aamup.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
โดยประมาณค่า
n. (noin)
Brugt med vurderinger
เนื่องในความตั้งใจของ...
...henkilön käsiteltäväksi
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
ปริญญาตรี
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Universitets titel
เวลายุโรปกลาง
GMT (Greenwich Mean Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titel for æresgrad mennesker
นั่นก็คือ
eli
Brugt til at præcisere noget
ร่วมมือกับ
Oy (osakeyhtiö)
Kommer efter bestemte forretnings navne
จำกัด
Rajavastuuyhtiö
Kommer efter bestemte forretnings navne
ไม่สามารถใช้ได้
ei saatavilla
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
ตัวเลข
nro. (numero)
Brugt til ordre
ทุกปี
per vuosi
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
นาฬิกา
iltap. (iltapäivällä)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
käännä sivu
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
รองประธาน
Varapresidentti
Den der kommer efter den administrerende direktør