Græsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m.
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
โดยประมาณค่า
περ. (κατά προσέγγιση)
Brugt med vurderinger
เนื่องในความตั้งใจของ...
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
ปริญญาตรี
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Universitets titel
เวลายุโรปกลาง
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titel for æresgrad mennesker
นั่นก็คือ
π.χ. (για παράδειγμα)
Brugt til at præcisere noget
ร่วมมือกับ
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kommer efter bestemte forretnings navne
จำกัด
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ไม่สามารถใช้ได้
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
ตัวเลข
αριθ. (Αριθμός)
Brugt til ordre
ทุกปี
ανά έτος, ετήσια
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
นาฬิกา
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
γυρίστε σελίδα
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
รองประธาน
αντιπρόεδρος
Den der kommer efter den administrerende direktør