kinesisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m.
上午
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
โดยประมาณค่า
大约
Brugt med vurderinger
เนื่องในความตั้งใจของ...
请...注意
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
ปริญญาตรี
文学学士
Universitets titel
เวลายุโรปกลาง
欧洲中部时间
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
尊敬的
Titel for æresgrad mennesker
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
ร่วมมือกับ
有限责任公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
จำกัด
股份有限公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
ไม่สามารถใช้ได้
不适用
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
ตัวเลข
订购号
Brugt til ordre
ทุกปี
每年
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
นาฬิกา
下午
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
请翻面
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
รองประธาน
副总裁
Den der kommer efter den administrerende direktør