polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m.
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
โดยประมาณค่า
ok. (około)
Brugt med vurderinger
เนื่องในความตั้งใจของ...
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
ปริญญาตรี
Licencjat
Universitets titel
เวลายุโรปกลาง
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
นั่นก็คือ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
ร่วมมือกับ
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
จำกัด
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ไม่สามารถใช้ได้
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
ตัวเลข
nr (numer)
Brugt til ordre
ทุกปี
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
นาฬิกา
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
รองประธาน
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør