spansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m.
a.m (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
โดยประมาณค่า
aprox. (aproximadamente)
Brugt med vurderinger
เนื่องในความตั้งใจของ...
A/A
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
ปริญญาตรี
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Universitets titel
เวลายุโรปกลาง
CET (Hora Central Europea)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
S.A.R (Su Alteza Real)
Titel for æresgrad mennesker
นั่นก็คือ
es decir,...
Brugt til at præcisere noget
ร่วมมือกับ
S.A. (Sociedad Anónima)
Kommer efter bestemte forretnings navne
จำกัด
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ไม่สามารถใช้ได้
N/A (no aplica)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
ตัวเลข
nro. (número)
Brugt til ordre
ทุกปี
al año, anualmente
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Ver reverso
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
รองประธาน
Vicepresidente
Den der kommer efter den administrerende direktør