tyrkisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

a.m.
sabah (öğleden önce)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
โดยประมาณค่า
tahmini
Brugt med vurderinger
เนื่องในความตั้งใจของ...
dikkatine
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
ปริญญาตรี
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Universitets titel
เวลายุโรปกลาง
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
สยามบรมราชกุมารี
huzurunda
Titel for æresgrad mennesker
นั่นก็คือ
yani
Brugt til at præcisere noget
ร่วมมือกับ
A.Ş. (anonim şirketi)
Kommer efter bestemte forretnings navne
จำกัด
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
ไม่สามารถใช้ได้
geçersiz
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
ตัวเลข
no. (numara)
Brugt til ordre
ทุกปี
yıllık / yılda bir
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
นาฬิกา
öğleden sonra
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
รองประธาน
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Den der kommer efter den administrerende direktør