dansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

sabah (öğleden önce)
om morgenen
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
tahmini
ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
dikkatine
att. (attention)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
BA (Bachelor)
Universitets titel
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
huzurunda
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titel for æresgrad mennesker
yani
dvs. (det vil sige)
Brugt til at præcisere noget
A.Ş. (anonim şirketi)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltd. (limited)
A/S (aktieselskab)
Kommer efter bestemte forretnings navne
geçersiz
Ikke tilgængelig
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
no. (numara)
nr. (nummer)
Brugt til ordre
yıllık / yılda bir
pr. år (pro anno)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
öğleden sonra
om eftermiddagen
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
vende
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
vicedirektør
Den der kommer efter den administrerende direktør