engelsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

sabah (öğleden önce)
a.m. (ante meridiem)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
tahmini
approx. (approximately)
Brugt med vurderinger
dikkatine
attn. (to the attention of)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
B.A. (Bachelor of Arts)
Universitets titel
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Central European Time)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
huzurunda
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titel for æresgrad mennesker
yani
i.e. (id est)
Brugt til at præcisere noget
A.Ş. (anonim şirketi)
inc. (incorporated)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltd. (limited)
Ltd. (limited)
Kommer efter bestemte forretnings navne
geçersiz
n/a (not applicable)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
no. (numara)
no. (number)
Brugt til ordre
yıllık / yılda bir
p.a. (per annum)
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
öğleden sonra
p.m. (post meridiem)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
PTO (please turn over)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VP (vice president)
Den der kommer efter den administrerende direktør