kinesisk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

sabah (öğleden önce)
上午
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
tahmini
大约
Brugt med vurderinger
dikkatine
请...注意
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
文学学士
Universitets titel
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
欧洲中部时间
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
huzurunda
尊敬的
Titel for æresgrad mennesker
yani
Brugt til at præcisere noget
A.Ş. (anonim şirketi)
有限责任公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltd. (limited)
股份有限公司
Kommer efter bestemte forretnings navne
geçersiz
不适用
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
no. (numara)
订购号
Brugt til ordre
yıllık / yılda bir
每年
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
öğleden sonra
下午
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
请翻面
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
副总裁
Den der kommer efter den administrerende direktør