koreansk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

sabah (öğleden önce)
오전
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
tahmini
대개 (대략)
Brugt med vurderinger
dikkatine
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
학사
Universitets titel
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
중앙유럽 표준시
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
huzurunda
전하
Titel for æresgrad mennesker
yani
즉, 다시 말하자면
Brugt til at præcisere noget
A.Ş. (anonim şirketi)
주식회사
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltd. (limited)
사 (社)
Kommer efter bestemte forretnings navne
geçersiz
없음
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
no. (numara)
Brugt til ordre
yıllık / yılda bir
매년
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
öğleden sonra
오후
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
뒷 장을 봐주십시오
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Den der kommer efter den administrerende direktør