svensk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

sabah (öğleden önce)
f.m./fm. (förmiddag)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
tahmini
c:a/ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
dikkatine
att. (attestera)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Universitets titel
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET (Centraleuropeisk tid)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
huzurunda
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titel for æresgrad mennesker
yani
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Brugt til at præcisere noget
A.Ş. (anonim şirketi)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltd. (limited)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
geçersiz
ej tillämpningsbart
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
no. (numara)
nr (nummer)
Brugt til ordre
yıllık / yılda bir
per år
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
öğleden sonra
e.m./em. (eftermiddag)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
VP (vice ordförande)
Den der kommer efter den administrerende direktør