Thai | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

sabah (öğleden önce)
a.m.
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
tahmini
โดยประมาณค่า
Brugt med vurderinger
dikkatine
เนื่องในความตั้งใจของ...
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
ปริญญาตรี
Universitets titel
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
เวลายุโรปกลาง
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
huzurunda
สยามบรมราชกุมารี
Titel for æresgrad mennesker
yani
นั่นก็คือ
Brugt til at præcisere noget
A.Ş. (anonim şirketi)
ร่วมมือกับ
Kommer efter bestemte forretnings navne
Ltd. (limited)
จำกัด
Kommer efter bestemte forretnings navne
geçersiz
ไม่สามารถใช้ได้
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
no. (numara)
ตัวเลข
Brugt til ordre
yıllık / yılda bir
ทุกปี
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
öğleden sonra
นาฬิกา
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
devamı var (sayfayı çeviriniz)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
รองประธาน
Den der kommer efter den administrerende direktør