polsk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

vorm. (vormittags)
przed południem
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
ugf. (ungefähr)
ok. (około)
Brugt med vurderinger
z.Hd. (zu Händen von)
do wiadomości
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
B.A. (Bachelor of Arts)
Licencjat
Universitets titel
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Jego/Jej Królewska Mość
Titel for æresgrad mennesker
d.h. (das heißt)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Brugt til at præcisere noget
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Kommer efter bestemte forretnings navne
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n.z. (nicht zutreffend)
nie dot. (nie dotyczy)
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
Nr. (Nummer)
nr (numer)
Brugt til ordre
pro Jahr
rocznie
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
nachm. (nachmittags)
po południu
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
b.w. (bitte wenden)
proszę odwrócić
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
VPräs. (Vizepräsident)
wiceprezydent
Den der kommer efter den administrerende direktør