svensk | Fraser - Forretning | Forkortelser

Forkortelser - Forretnings Forkortelser

de. (délelőtt)
f.m./fm. (förmiddag)
Brugt med 12 times ur efter 00:00, men før 12:00
kb. (körülbelül)
c:a/ca. (cirka)
Brugt med vurderinger
figyelmébe (levélcímzéskor)
att. (attestera)
Brugt når man har en korrespondance med en bestemt person
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Universitets titel
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Centraleuropeisk tid)
Brugt i forbindelse med forretninger i andre tidszoner
Mélt. (Méltósága)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titel for æresgrad mennesker
azaz
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Brugt til at præcisere noget
egyesült társaság
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
AB (aktiebolag)
Kommer efter bestemte forretnings navne
n/a (nem alkalmazható)
ej tillämpningsbart
Brugt når noget ikke behøver at blive anvendt
sz. (szám/számú)
nr (nummer)
Brugt til ordre
évente
per år
Brugt til at beskrive en årlig begivenhed eller forretningsskik
du./este (délután/este)
e.m./em. (eftermiddag)
Brugt med 12 timers ur efter klokkel 12:00, men før 00:00
folyt. (folytatás a másik oldalon)
v.g.v. (var god vänd)
Indikerer at der er en overensstemmelse på begge sider
Elnökhelyettes
VP (vice ordförande)
Den der kommer efter den administrerende direktør