finsk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

We are considering the purchase of…
Harkitsemme ... ostoa...
Formel, tentativ
We are pleased to place an order with your company for ...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formel, meget høflig
We would like to place an order.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formel, høflig
Enclosed is our firm order for…
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formel, høflig
Enclosed you will find our order.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formel, høflig
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formel, høflig
We herewith place our order for…
Täten jätämme tilauksemme...
Formel, høflig
We intend to buy...from you.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formel, høflig
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formel, meget direkte
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formel, høflig
Your order will be processed as quickly as possible.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formel, meget høflig
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formel, høflig
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formel, høflig
Enclosed you will find two copies of the contract.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formel, høflig
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formel, høflig
We hereby confirm your order.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formel, høflig
This is to confirm our verbal order dated…
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formel, høflig
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formel, direkte
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formel, direkte
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formel, direkte
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Would it be possible to reduce our order from...to…
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formel, høflig
Would it be possible to increase our order from…to…
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formel, høflig
Would it be possible to delay the order until…
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formel, høflig
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formel, høflig
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formel, meget høflig
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formel, meget høflig
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formel, høflig
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formel, høflig
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formel, høflig
We would like to cancel our order. The order number is...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formel, direkte
We are forced to cancel our order due to...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formel, direkte
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formel, meget direkte
We see no other alternative but to cancel our order for…
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formel, meget direkte