portugisisk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Ni konsideras la aĉeto de...
Estamos considerando a aquisição de...
Formel, tentativ
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Formel, meget høflig
Ni ŝatus meti ordon.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Formel, høflig
Vi trovos nian firman ordon por...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Formel, høflig
Vi trovos vian ordon.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Formel, høflig
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Formel, høflig
Ni metas nian ordon por...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Formel, høflig
Ni intencas aĉeti...
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Formel, høflig
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Formel, meget direkte
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Formel, høflig
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Formel, meget høflig
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Formel, høflig
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Formel, høflig
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Formel, høflig
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Formel, høflig
Ni konfirmas vian mendon.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Formel, høflig
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Formel, høflig
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Formel, direkte
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Formel, direkte
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Formel, direkte
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Formel, høflig
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Formel, høflig
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Seria possível adiar a entrega até...
Formel, høflig
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Formel, høflig
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Formel, meget høflig
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Formel, meget høflig
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Formel, høflig
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Formel, høflig
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Formel, høflig
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Formel, direkte
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Formel, direkte
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Formel, meget direkte
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Formel, meget direkte