italiensk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Harkitsemme ... ostoa...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formel, tentativ
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formel, meget høflig
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formel, høflig
Liitteenä sitova tilauksemme...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formel, høflig
Liitteenä löydätte tilauksemme.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formel, høflig
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formel, høflig
Täten jätämme tilauksemme...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formel, høflig
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formel, høflig
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formel, meget direkte
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formel, høflig
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formel, meget høflig
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formel, høflig
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formel, høflig
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
In allegato trova due copie del contratto.
Formel, høflig
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formel, høflig
Täten vahvistamme tilauksenne.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formel, høflig
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formel, høflig
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formel, direkte
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formel, direkte
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formel, direkte
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formel, høflig
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formel, høflig
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formel, høflig
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formel, høflig
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formel, meget høflig
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formel, meget høflig
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formel, høflig
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formel, høflig
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formel, høflig
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formel, direkte
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formel, direkte
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formel, meget direkte
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formel, meget direkte