tyrkisk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Nous considérons l'achat de...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Formel, tentativ
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Formel, meget høflig
Nous voudrions passer une commande.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Formel, høflig
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Formel, høflig
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Formel, høflig
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Formel, høflig
Nous passons la commande ci-jointe pour...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Formel, høflig
Nous désirons vous acheter...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Formel, høflig
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Formel, meget direkte
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Formel, høflig
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Formel, meget høflig
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Formel, høflig
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Formel, høflig
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Formel, høflig
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Formel, høflig
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Formel, høflig
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Formel, høflig
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Formel, direkte
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Formel, direkte
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Formel, direkte
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Formel, høflig
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Formel, høflig
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Formel, høflig
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Formel, høflig
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Formel, meget høflig
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Formel, meget høflig
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Formel, høflig
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Formel, høflig
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Formel, høflig
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Formel, direkte
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Formel, direkte
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Formel, meget direkte
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Formel, meget direkte