esperanto | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Rozważamy możliwość zakupu...
Ni konsideras la aĉeto de...
Formel, tentativ
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Formel, meget høflig
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Ni ŝatus meti ordon.
Formel, høflig
Załączamy nasze zamówienie na...
Vi trovos nian firman ordon por...
Formel, høflig
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Vi trovos vian ordon.
Formel, høflig
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Formel, høflig
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Ni metas nian ordon por...
Formel, høflig
Chcemy zakupić u Państwa...
Ni intencas aĉeti...
Formel, høflig
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Formel, meget direkte
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Formel, høflig
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Formel, meget høflig
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Formel, høflig
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Formel, høflig
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Formel, høflig
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Formel, høflig
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Ni konfirmas vian mendon.
Formel, høflig
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Formel, høflig
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Formel, direkte
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Formel, direkte
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Formel, direkte
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Formel, høflig
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Formel, høflig
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Formel, høflig
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Formel, høflig
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Formel, meget høflig
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Formel, meget høflig
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Formel, høflig
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Formel, høflig
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Formel, høflig
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Formel, direkte
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Formel, direkte
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Formel, meget direkte
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Formel, meget direkte