spansk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Estamos considerando adquirir...
Formel, tentativ
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formel, meget høflig
Am dori să plasăm o comandă.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formel, høflig
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formel, høflig
Veți găsi atașată comanda noastră.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formel, høflig
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formel, høflig
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formel, høflig
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Deseamos adquirir...
Formel, høflig
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formel, meget direkte
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formel, høflig
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formel, meget høflig
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formel, høflig
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formel, høflig
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formel, høflig
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formel, høflig
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formel, høflig
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formel, høflig
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formel, direkte
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formel, direkte
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formel, direkte
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formel, høflig
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formel, høflig
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formel, høflig
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formel, høflig
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formel, meget høflig
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formel, meget høflig
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formel, høflig
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formel, høflig
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formel, høflig
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formel, direkte
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formel, direkte
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formel, meget direkte
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formel, meget direkte