dansk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Estamos considerando adquirir...
Vi overveje et køb af...
Formel, tentativ
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formel, meget høflig
Quisiéramos hacer un pedido.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formel, høflig
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formel, høflig
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Vedlagt vil du finde din ordre
Formel, høflig
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formel, høflig
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Vi angiver hermed en ordre på...
Formel, høflig
Deseamos adquirir...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formel, høflig
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formel, meget direkte
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formel, høflig
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formel, meget høflig
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formel, høflig
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formel, høflig
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formel, høflig
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formel, høflig
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formel, høflig
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formel, høflig
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formel, direkte
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formel, direkte
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formel, direkte
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formel, høflig
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formel, høflig
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formel, høflig
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formel, høflig
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formel, meget høflig
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formel, meget høflig
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formel, høflig
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formel, høflig
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formel, høflig
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formel, direkte
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formel, direkte
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formel, meget direkte
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formel, meget direkte