svensk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Estamos considerando adquirir...
Vi överväger att köpa ...
Formel, tentativ
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formel, meget høflig
Quisiéramos hacer un pedido.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formel, høflig
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formel, høflig
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formel, høflig
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formel, høflig
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formel, høflig
Deseamos adquirir...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formel, høflig
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formel, meget direkte
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formel, høflig
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formel, meget høflig
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formel, høflig
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formel, høflig
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formel, høflig
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formel, høflig
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formel, høflig
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formel, høflig
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formel, direkte
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formel, direkte
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formel, direkte
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formel, høflig
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formel, høflig
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formel, høflig
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formel, høflig
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formel, meget høflig
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formel, meget høflig
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formel, høflig
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formel, høflig
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formel, høflig
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formel, direkte
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formel, direkte
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formel, meget direkte
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formel, meget direkte