fransk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Nous considérons l'achat de...
Formel, tentativ
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formel, meget høflig
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Nous voudrions passer une commande.
Formel, høflig
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formel, høflig
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formel, høflig
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formel, høflig
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formel, høflig
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Nous désirons vous acheter...
Formel, høflig
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formel, meget direkte
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formel, høflig
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formel, meget høflig
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formel, høflig
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formel, høflig
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formel, høflig
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formel, høflig
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formel, høflig
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formel, høflig
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formel, direkte
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formel, direkte
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formel, direkte
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formel, høflig
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formel, høflig
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formel, høflig
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formel, høflig
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formel, meget høflig
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formel, meget høflig
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formel, høflig
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formel, høflig
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formel, høflig
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formel, direkte
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formel, direkte
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formel, meget direkte
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formel, meget direkte