polsk | Fraser - Forretning | Ordre

Ordre - Anbringelse

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formel, tentativ
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formel, meget høflig
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formel, høflig
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formel, høflig
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formel, høflig
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formel, høflig
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formel, høflig
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formel, høflig
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formel, meget direkte
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formel, høflig

Ordre - Bekræftelse

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formel, høflig
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formel, meget høflig
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formel, høflig
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formel, høflig
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formel, høflig
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formel, høflig
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formel, høflig
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formel, høflig
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formel, direkte
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formel, direkte
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formel, direkte
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formel, direkte

Ordre - Ændring af ordre detaljer

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formel, høflig
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formel, høflig
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formel, høflig
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formel, høflig
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formel, høflig

Ordre - Afbestilling

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formel, meget høflig
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formel, meget høflig
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formel, høflig
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formel, høflig
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formel, høflig
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formel, direkte
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formel, direkte
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formel, meget direkte
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formel, meget direkte