engelsk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

Jeg vil gerne booke...
I would like to book…
Formel, høflig
Jeg ønsker at booke...
I wish to book…
Formel, høflig
Har i nogle ledige værelser den...
Do you have any vacancies on…
Formel, høflig
Jeg vil gerne reservere et værelse den...
I would like to reserve a room on the…
Formel, høflig
Vi vil gerne reservere et af jeres konferencelokaler med siddepladser til 100 mennesker.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formel, høflig
Jeg vil gerne reservere... i navnet...
I would like to reserve…in the name of...
Formel, høflig
Vi har også brug for følgende udstyr og servicer:
We also need the following equipment and services:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

Er det muligt at ændre booking datoen til...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formel, høflig
Jeg er desværre kommet til at dobbelt booke den dag vi har arrangeret. Er det muligt at reservere lokalet en anden dag?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formel, høflig
Jeg er bange for jeg er nødt til at spørge dig efter at ændre min booking fra... til...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formel, meget høflig
Jeg vil gerne reservere et ekstra lokale, hvor frokosten vil blive serveret efter mødet.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores reservation på... fordi...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formel, høflig
På grund af..., jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse min booking.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formel, høflig
Jeg er desværre nødt til at aflyse vores reservation på et lille konferencelokale og en tre retters middag.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formel, høflig
Jeg kunne ikke nå dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fotælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores reservation på konferencelokalet. Jeg er i særdeleshed ked af enhver ulejlighed det har skabt.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formel, høflig