finsk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

I would like to book…
Haluaisin varata...
Formel, høflig
I wish to book…
Haluaisin varata...
Formel, høflig
Do you have any vacancies on…
Onko teillä vapaita huoneita...
Formel, høflig
I would like to reserve a room on the…
Haluaisin varata huoneen...
Formel, høflig
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Haluaisimme varata yhden konferenssihuoneistanne 100 henkilölle.
Formel, høflig
I would like to reserve…in the name of...
Haluaisin tehdä varauksen nimellä...
Formel, høflig
We also need the following equipment and services:
Tarvitsemme myös seuraavia tarvikkeita ja palveluja:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

Would it be possible to change the date of the booking to…
Olisiko mahdollista muuttaa varaustamme...
Formel, høflig
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Valitettavasti olenkin varattu aiemmin sovittuna päivänä. Voisinko siirtää varaukseni toiselle päivälle?
Formel, høflig
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Joudun valitettavasti pyytämään teitä muuttamaan varaukseni...
Formel, meget høflig
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Haluaisin varata ylimääräisen huoneen, missä tarjoiltaisiin lounas tapaamisen jälkeen.
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Joudun valitettavasti peruuttamaan varaukseni ... koska...
Formel, høflig
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
... takia joudun peruuttamaan varaukseni.
Formel, høflig
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Valitettavasti joudun perumaan varaukseni pienelle konferenssihuoneelle sekä kolmen ruokalajin illalliselle.
Formel, høflig
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
En saanut teitä puhelimitse kiinni, joten kirjoitan postitse konferenssihuoneen varauksen peruutuksesta. Olen erittäin pahoillani kaikesta aiheutuneesta vaivasta.
Formel, høflig