polsk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

I would like to book…
Chciałbym zarezerwować...
Formel, høflig
I wish to book…
Chcę zarezerwować...
Formel, høflig
Do you have any vacancies on…
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formel, høflig
I would like to reserve a room on the…
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formel, høflig
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formel, høflig
I would like to reserve…in the name of...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formel, høflig
We also need the following equipment and services:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

Would it be possible to change the date of the booking to…
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formel, høflig
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formel, høflig
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formel, meget høflig
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formel, høflig
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formel, høflig
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formel, høflig
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formel, høflig