polsk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

Je voudrais réserver...
Chciałbym zarezerwować...
Formel, høflig
Je souhaiterais réserver...
Chcę zarezerwować...
Formel, høflig
Avez-vous des chambres libres ?
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formel, høflig
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formel, høflig
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formel, høflig
Je voudrais réserver... au nom de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formel, høflig
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formel, høflig
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formel, høflig
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formel, meget høflig
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formel, høflig
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formel, høflig
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formel, høflig
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formel, høflig