rumænsk | Fraser - Forretning | Reservationer

Reservationer - Booking

....를 예약하고 싶습니다.
Mi-ar plăcea să rezerv...
Formel, høflig
....를 예약하고 싶습니다.
Aş dori să rezerv...
Formel, høflig
...날에 예약 가능 한가요?
Aveţi cumva locuri libere pe...
Formel, høflig
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
Aş dori să rezerv o cameră pe...
Formel, høflig
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
Am dori să rezervăm una dintre sălile dvs. de conferinţă care asigură locuri pentru 100 de persoane.
Formel, høflig
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
Aş dori să rezerv...în numele...
Formel, høflig
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
Avem de asemenea nevoie de echipamentul şi serviciile următoare:
Formel, høflig

Reservationer - Ændring

예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
Există posibilitatea de a schimba data rezervării pentru...?
Formel, høflig
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Din păcate am o suprapunere în program în ziua în care am aranjat. Este posibil să rezerv camera pentru o altă dată?
Formel, høflig
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Ma tem că va trebui să vă rog să îmi mutaţi rezervarea de pe...pe...
Formel, meget høflig
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Aş dori să rezerv o cameră suplimentară unde se va servi prânzul după şedinţă.
Formel, høflig

Reservationer - Aflysning

죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Mă tem că va trebui să anulez rezervarea din data de...deoarece...
Formel, høflig
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
Din cauza faptului că...,mă tem că va trebui să îmi anulez rezervarea.
Formel, høflig
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Din păcate mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala mică de conferinţe şi cină.
Formel, høflig
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
Nu v-am putut contacta telefonic aşa că a trebuit să vă scriu pentru a vă anunţa că mă văd nevoit să anulez rezervarea pentru sala de conferinţe. Îmi pare foarte rău pentru potenţialele neplăceri cauzate.
Formel, høflig